Sikkerhetsstrategi

Gjennom samtaler med ledelsen og nøkkelmedarbeidere utarbeides sikkerhetsstrategi for å trygge og verne din bedrift. Resultatet  vil være effektivt og kostnadsbesparende for din bedrift.  

 • Verdivurdering:  Workshop med ledelsen gjennomføres for å kartlegge hva som er bedriftens viktigste verdier, hvordan de er eksponert, og hvilken påvirkning det kan ha på oppnåelse av bedriftens strategiske mål.
 • Risikoanalyse: Workshop med ledelsen og nøkkelpersonell for bl a å identifisere behov for sikkerhetsmessige tiltak rundt bedriftens viktigste verdier. Det utarbeides rapport med anbefalinger. 
 • Hvordan implementere en ny sikkerhetsstrategi? Consectum leverer anbefaling som inkluderer policy, styringsdokumenter og kompetansebehov.
 • Leverandørgjennomgang: Hva trenger egentlig din bedrift av sikkerhetstjenester og sikkerthetsteknikk? Kanskje mindre enn det den kjøper i dag.  Eller noe annet enn det dere kjøper.
 • Rådgiver i anbudsprosess.  Bistand til å få sikkerhetstjenester innrettet mot de viktigste verdiene, med riktig kompetanse, til rett tid og pris.

 

Krise og beredskap

Hvordan du håndterer en krise er viktigere for din bedrifts omdømme enn at krisen rammer. Krisen kan for eksempel gjelde alvorlig ulykke, avsløring av alvorlig økonomisk kriminalitet eller regulatorisk avvik. Uansett er det måten du håndterer krisen på som bedriften din blir målt på. Ikke at krisen kommer. Pass på å være forberedt.

 • Utarbeidelse av kriseplanverk, basert på virksomhetsanalyse og risikogjennomgang
 • Gjennomføring av kriseøvelser
 • Strategisk rådgivning under pågående krise

 

Support

Tilgang til sikkerhetssjef når behovet melder seg. 

 • Tilgjengelig 24/7
 • Kort responstid
 • Innleid sikkerhetssjef