Anette Tinglum

 

   Daglig leder i Consectum AS

Personlige egenskaper

 • Tydelig og synlig med stor gjennomføringskraft
 • Høy integritet
 • Strukturert
 • Tar vare på team og medarbeidere
 • Trives med ansvar

Utvalgte resultater

 • Med lederansvar i mange år, på høyt nivå i krevende og utfordrende situasjoner, har jeg hatt stor gjennomføringskraft og oppnådd gode resultater. 
 • Reduserte sikkerhetskostnader i ICA Norge AS med 50 % på to år gjennom å utarbeide ny sikkerhetsstrategi.  Implementerte standarder for sikkerhetsarbeidet på kontor, i logistikk og i butikk.  Fremforhandlet nye leverandøravtaler og justerte sikkerhetsarbeidet i butikk.
 • Ledet utarbeidelse og implementering av et nytt kvalitetssystem i ICA Norge i etterkant av offentlig tilsyn.  Nytt tilsyn etter 6 mnd førte til lukking av alle avvik. 
 • Utviklet ny sikkerhetsstrategi i forbindelse med sammenslåing av sikkerhetsmiljøene i Gjensidige Nor Sparebank og DnB.  Gjorde om fra operativ, norsk avdeling, til konsernovergripende strategisk og taktisk avdeling.  Sparte betydelige summer.
 • Implementerte den første AML-løsningen i DNB i forbindelse med nytt regulatorisk krav til banker om elektronisk deteksjon av mistenkelige transaksjoner.  Eier og faglig kravstiller

Mange års ledererfaring

 • Rapportering til konsernledelse og styre.  Regelmessig, og i utvalgte saker og prosjekter
 • Forretningsforståelse. Strategisk og operativt ansvar i store organisasjoner
 • Endringsledelse i ”satte” strukturer. Restrukturering og optimalisering av mål, mandat og kompetanse
 • Identifiserer raskt hovedutfordringer og mulige tiltak
 • Personalansvar, medarbeideropplæring, teamutvikling, ansettelser og styrt avgang

13 ÅRS ERFARING FRA INTERNASJONALE SELSKAPER

 • Erfaring fra store internasjonale selskaper.  Manøvrerer godt i komplekse strukturer
 • Samarbeider godt med kolleger og ledere på tvers av egen organisasjon og landegrenser

16 ÅR I POLITIET. ORDENSTJENESTE OG ETTERFORSKNING  

 • Løsningsorientert og målrettet i komplekse situasjoner som krever handling.
 • Møter medmennesker med respekt og verdighet uavhengig av situasjon

11 ÅRS ERFARING MED STYREARBEID 

 • Næringslivets Sikkerhetsråd.  Vært nestleder i styret fra 2004 til 2015. Bidratt sterkt i utviklingen av NSR gjennom aktivt strategiarbeid, styreinitierte prosjekter og ledelse av utvalg.
 • Oslo Handelsstands Forening. Vært nestleder i styret fra 2013 – d.d. Aktiv gjennom styreprosjekter og utvalg.