- Sikkerhet satt i system

Sikkerhetsstrategi

  • Verdivurdering
  • Risikoanalyse
  • Leverandørgjennomgang
  • Rådgiver i anbudsprosess

 


Krise og beredskap

  • Kriseplanverk
  • Kriseøvelser
  • Strategisk rådgivning under pågående krise

Support

  • Innleid sikkerhetssjef
  • Tilgjengelig 24/7
  • Responstid under 2 timer


Om Consectum

Våre verdier er integritet, enkelhet og kostnadseffektivitet.

 

Gjennom workshops og intervjuer med ledergrupper og nøkkelmedarbeidere, samt god forretningsforståelse, dannes grunnlaget for en omforent og risikobasert sikkerhetsstrategi. Og et godt løpende sikkerhetsarbeid.

Consectum gir deg det dere trenger, hverken mer eller mindre. Gjennom effektive løsninger finner vi svaret på hva bedriftens egentlige sikkerhetsmessige behov er.